TAMASHA PLAYWRIGHTS 2018-2019

 Sharbari Zohra Ahmed

Sharbari Zohra Ahmed

 Aditi Brennan Kapil 

Aditi Brennan Kapil 

 Dipika Guha

Dipika Guha

 Deepali Gupta

Deepali Gupta

 Rohina Malik

Rohina Malik

 Divya Mangwani

Divya Mangwani

 Deepa Purohit

Deepa Purohit

 Riti Sachdeva

Riti Sachdeva

 Madhuri Shekar

Madhuri Shekar