TAMASHA PLAYWRIGHTS 2018-2019

Sharbari Zohra Ahmed

Sharbari Zohra Ahmed

Aditi Brennan Kapil 

Aditi Brennan Kapil 

Dipika Guha

Dipika Guha

Deepali Gupta

Deepali Gupta

Rohina Malik

Rohina Malik

Divya Mangwani

Divya Mangwani

Deepa Purohit

Deepa Purohit

Riti Sachdeva

Riti Sachdeva

Madhuri Shekar

Madhuri Shekar